Publikationer

Stjärnjouren har gett ut tre publikationer, Mötas och Stärkas, Support and Empowerment och Motmakt.

Mötas och Stärkas

Boken Mötas och Stärkas – strategier och metoder för utåtriktat tjejjoursarbete skrevs som en del av projektet ”Att Stärka”. Stjärnjouren säljer tryckta exemplar av boken, kontakta info@stjarnjouren.nu. Pris: 300 kr + frakt. En digital version går att ladda ned gratis.
Ladda ned: Mötas och stärkas (svenska, 23,9 Mb)

Support and Empowerment

Inom ramarna för projektet Young Women Crossing Borders skrevs boken Support and Empowerment – Swedish and Georgian-Abkhazian experiences of building successful women’s and girl’s support and empowerment organizations (WGOs). Boken finns tillgänglig på både engelska och ryska. Båda versionerna kan laddas ned gratis här nedan.

Ladda ned: Support and Empowerment (engelska, 4,4 Mb)
Ladda ned: Support and Empowerment (ryska, 0,6 Mb)

Motmakt

Motmakt är ett handledningsmaterial för feministiskt tjejgruppsarbete. Tanken med materialet är att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap, erbjuda handledning och inspiration. Vi hoppas att ni blir inspirerade, använder hela materialet eller delar av det, gör om övningar, bygger egna upplägg och tar fram nya teman.

ISBN: 978-91-637-3488-5
Ladda ned: Motmakt (2013 års version, svenska, 7,0 Mb)

För att köpa Motmakt i tryckt format, kontakta info@stjarnjouren.nu. Pris: 300 kr + frakt.