Länkar

Om vår jour är stängd

Ungasjourer – Här hittar du andra jourer som du kan höra av dig till om vår jour är stängd.

Stöd på andra språk än svenska

Femcenter – Kvinnojour som driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuder stöd på många olika språk.
Terrafem – Driver en rikstäckande jourtelefon för tjejer och kvinnor med utländsk härkomst. Erbjuder stöd på många olika språk.
Somaya – Stödjour telefonstöd, chatt och skyddat boende. Erbjuder stöd på många olika språk.
Rådgivningsbyrån – asylsökande kvinnor är en ideell förening som erbjuder gratis juridisk rådgivning i alla frågor som rör asyl och invandring till Sverige, tex hur det går till att söka asyl, vem som får stanna, vilka regler som gäller för familjeåterförening eller hur man kan få svenskt medborgarskap.
Youmo Ungdomsmottagningarna på nätet, här finns faktabaser med frågor om kroppen, relationer och mående. Youmo.se finns på sex språk: arabiska, dari, somaliska, tigrinska, lätt svenska och engelska.

Psykisk ohälsa och sjukdomar

Mind– Stöd för dig som går i tankar på att ta ditt liv
BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) – Information till dig som är ung om vilken hjälp du kan få hos BUP och hur det går till när du kontaktar BUP
Snorkel – En sida om nedstämdhet, oro, ångest och stress med tips om vad du kan göra om du upplever något av det
Shedo – Stöd och kunskap om självskadebeteenden och ätstörningar. Stödchatt, mejl och medlemsforum.
Tilia – Stöd för dig som är ung och mår psykiskt dåligt
Svenska OCD-förbundet – En förening som ger stöd för dig med tvångssyndrom.
Tjejzonens ätstörningsjour – Stöd genom chatt för tjejer med ätstörningar
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Ätstörning.se – Om ätstörningar
SPES – Riksorganisationen suicidprevention och efterlevandes stödcentrum. För dig som vill veta mer om självmord eller förlorat någon i självmord
Pillerpodden – en podcast av och för ungdomar med psykisk ohälsa
Vårdguiden 1177 – Sjukvårdsrådgivning på nätet och telefon

Våld och sexuella övergrepp

Kvinnofridslinjen – Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit.
Kvinnojouren i Sundbyberg – Stöd åt kvinnor och tjejer som blivit utsatta för våld
Novahuset – För dig som varit utsatt eller har frågor om sexuella övergrepp – online som offline. Oavsett könsidentiet och sexuell läggning.
Storasyster – För dig som utsatts för sexuella övergrepp. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.
Föreningen Tillsammans – Mentorskap och stödgrupper för dig som utsatts för sexuellt våld. Oavsett könsidentitet och sexuell läggning.
Mikamottagningen – För dig 18 år eller äldre som får ersättning för att ha sex, eller att någon skadar dig med sex eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Stöd, praktisk hjälp, samtal och medicinsk rådgivning.
Rise – Riksföreningen stödcentrum mot incest
ATSUB – Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn
Kvinnofrid – Faktacentrum om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
ECPAT – Arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel; barnpornografi, trafficing och barnsexturism
Preventell – Nationell hjälplinje för dig som känner att du tappat kontrollen över din sexualitet och är rädd för att göra dig själv eller andra illa.

För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj

Trygga barnen – För dig som lever i en familj där alkohol, droger och psykisk ohälsa tar alldeles för stor plats
Maskrosbarn – För dig som har en förälder som missbrukar eller är psykiskt sjuk
Medberoendeoasen – För dig som är närstående till en person som är beroende. Sidan har skapats för att hjälpa just dig att må bättre.
Dina rättigheter (Kärleken är fri) – Stödchatt för barn och ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
TRIS (Tjejers rätt i samhället) – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Har särskild kompetens i att möta ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och som har en intellektuell funktionsnedsättning. Finns i Uppsala men jobbar över hela landet.
Somaya – Stödjour – Specialiserade på att stötta och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd på många språk.
Linnamottagningen – Rådgivning, stöd och skydd för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt.
Origo – På Origo finns spetskompetens samlad under samma tak, alla som jobbar på Origo känner till hederskulturen och det hedersrelaterade förtrycket. Stödtelefon för ungdomar, en är alltid helt anonym om en vill.

Mobbning och utsatthet – online och offline

Kränkt – Tips till dig som blivit oschysst behandlad på nätet
BEO (Barn- och elevombudet) – Arbetar mot kränkningar och företräder mobbade barn och elever i rättegångar
Surfa lugnt – Information om säkerhet på internet
Friends – Arbetar mot mobbning

Alkohol, droger och andra missbruk

Drugsmart – Massa bra information om olika slags droger och tips på var en kan få hjälp om en har ett drogberoende
Maria ungdom – Vård för dig som har problem alkohol och/eller andra droger – Stockholm
Cannabishjälpen – En plats för alla som berörs av cannabis, fakta, frågor och svar och guide var en kan få hjälp
Anonyma Narkomaner – Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av narkotika
Anonyma Alkoholister – Gemenskap för dig som har slutat eller vill sluta med ditt missbruk av alkohol
Ersta Vändpunkten – Ersta Vändpunkten erbjuder gruppverksamhet för dig som är anhörig till någon med missbruk, 4-25 år.
Stödlinjen – Nationell stödlinje för spelare och anhöriga.

Se även information under ”För dig som känner dig utsatt eller kontrollerad i din familj”

För information och kontakt med socialtjänsten

Koll på soc – En sida som enkelt beskriver vad soc (socialtjänsten) är och kan göra för dig som är ung. Sidan drivs av Barnombudsmannen.

För mer information om brottsofferfrågor och rättsprocessen

Stjärnjourens jourjurist – kostnadsfri juridisk rådgivning över mejl
Jag vill veta – En sida om dina rättigheter när du utsatts för brott
Brottsofferjouren – Hit kan du ringa och få råd och hjälp om du har utsatts för ett brott. De har även en sida som riktar sig speciellt till unga brottsoffer
RFSL stödmottagning – Brottsofferjour för hbtq-personer som utsätts för kränkningar, hot och våld
Juristjouren – Gratis juridisk rådgivning över telefon
Brå (Brottsförebyggande rådet) – Fakta och kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott

För transpersoner och dig som inte vill definiera dig

Transformering – En sida om trans, könsidentitet, kropp, vård, hälsa, relationer och sex. Här finns även kontaktuppgifter till alla könsidentitetsteam (i vården) i hela Sverige
Transammans – Förbund för transpersoner och närstående. Har massa bra info om vårdens transutredningar och tips på transrelaterad kultur
Transförening FPES – Full Personality Expression Sweden – Förening för transpersoner
1000 möjligheter – Mottagning och stödchatt för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.

Jourer som liksom oss startat som tjejjourer men som nu vänder sig till tjejer och transpersoner – Uppsala tjej- och trans, Trans- och tjejjouren i Malmö, Indra Tjejjour.

Se även information under ”För dig som är hbtq” och andra rubriker

För dig som är hbtq

Pegasus – Chatt och information om sex mot ersättning riktat mot unga hbtq-personer
RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
RFSL Ungdom – Ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

För dig som har en funktionsvariation

Funktionshinder.se – Möt andra med funktionsvariationer, läs historier och diskutera i forumet
Funkaportalen – Guide för vem och vad en ska kontakta för att få det stöd och de hjälpmedel en har rätt till plus mycket mer såsom reportage, teman, tester med mera.
Riksförbundet Attention – Arbetar för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) (t.ex. ADHD, asperger/ASD, tourette, språkstörning) ska bli mer delaktiga i sin egen vård.
Funktionsrätt – Medlemsorganisation som arbetar för att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättning

För yngre

BRIS (Barnens rätt i samhället) – För dig under 18 år som undrar över något och/eller behöver stöd
Jourhavande kompis – För dig upp till 25 år som vill prata med någon
Rädda Barnen – Stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen
Barnombudsmannen – En statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen

Sex och kroppen

UMO – Ungdomsmottagningen på nätet
RFSU – Riksförbundet för sexuell upplysning
Transformering – Om sex och kroppen för dig som är transperson
Mitt Privatliv – En app om kroppen, känslor, relationer och sex för dig som är ungdom/ung vuxen och har en intellektuell funktionsvariation. OBS! Inte en app som en laddar ner utan gå in på hemsidan från din mobil och följ instruktionerna där.

För dig som är ung och gravid, är eller vill bli ung förälder

Minna – Stöd och information om abort, om hur det är att vara ung mamma eller ensam mamma
Hbtqfamiljer – För hbtq-personer som är eller vill bli förälder

För killar

Killar.se – Stödchatt för dig som definierar dig som kille
1000 möjligheter – Mottagning och stödchatt för dig upp till 25 år. De har även en stödchatt för dig som har eller har haft sex mot någon form av ersättning.
Under kevlaret – Stödchatt för dig som definierar dig som kille, söndag till torsdag kl. 20-22
Linnamottagningen – Rådgivning, stöd och skydd för dig som är utsatt för kontroll, begränsningar, hot eller våld av familj och släkt

Se även information under andra rubriker

Feminism, jämlikhetsarbete och jämställdhetsarbete

Jämställdhetsmyndigheten – Fakta, nyheter och jämställdhet och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete
Diskrimineringsombudsmannen
Interfem – En feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscentra för kvinnor och transpersoner som blir rasifierade
United Sisters – United Sisters är en plats för att hitta vänner, gemenskap och ha jämnåriga och vuxna medmänniskor omkring som kan lyssna, förstå och vara ett stöd för dig som ung att vara den du är och vill vara.

Tips på instagramkonton

@kvinnohat, @makthavarna, @svartkvinna, @klasshat, @funkofobi, @muslimskkvinna, @machokulturen, @transiarkatet