Annat stöd

Kontakta en annan jour Har vår kontaktjour stängt idag? På www.tjejjouren.se hittar du Sveriges alla tjej-, trans- och ungdomsjourer och vilka som har öppet just idag.

BRIS:
Barnens hjälptelefon; gratis och anonymt för barn under 18 år. Hjälptelefonen bemannas av kuratorer. Har chatt och mail som nås via hemsidan. Samt en vuxentelefon som vuxna kan ringa till för att fråga om barn.

Barnens hjälptelefonnummer: 116111. Telefonen är öppen kl. 14-21 alla dagar.
Vuxentelefon: 077 1505050. Frågor om barn? Öppen telefon alla vardagar kl. 9-12
Chatt: är öppen 14-21 alla dagar
www.bris.se, bra texter om utsatthet på nätet, barn som far illa hemma etc.
www.barnperspektivet.se (för vuxna)

Dinarattigheter.se:

En sida som informerar barn och ungdomar om sina rättigheter ex kring olika konventioner, lagar, relationer och skola. Lista på vart de kan söka hjälp om sina rättigheter kränks. Har också chatt och mail för frågor.

Nationella Hjälplinjen
Nationella Hjälplinjen erbjuder professionellt, anonymt och kostnadsfritt stöd och hänvisning. Jourtelefon för kris- och stödsamtal är öppen mellan 13-22 alla dagar i veckan. www.hjalplinjen.se
Telefon nr: 020-22 00 60

Socialjouren
Socialt tjänst vid akuta situationer. Det kan till exempel vara familj- och relationsproblem, våld i familjen eller beroendeproblem. Om en inte uppger sitt namn, öppnas inget ärende. Så en kan ringa om höra för om en känner oro eller rädsla utan konsekvenser.
Jourtelefon: 08-508 400 00 – dygnet runt

Brottsofferjouren:
Rikstäckande telefonlinje som tar emot akuta ärenden, svarar på frågor och förmedlar kontakter. Vänder sig till utsatta, vittnen, anhöriga och närstående. Lista på alla lokala jourerna. Har information på 21 olika språk.

Tel: 020 0212019
Maila frågor via hemsida.
www.boj.se

Jag vill veta:
Brottsoffermyndighetens sida för unga brottsoffer, 8 – 17 år.
På den här sidan finns information om vad som är brottsligt, hur en kan känna sig om en har blivit utsatt för ett brott och var enn kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om en anmäler eller om det blir rättegång.

www.jagvillveta.se/

Barnrättsbyrån
Barnrättsbyrån möter unga och erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör barn och ungas rättigheter.
Är en max 21 år och bor någonstans i Stockholmsområdet kan en kontakta dem i ärenden. De tar uppdrag som handlar om ungas rättigheter. Om en är orolig för en annan ung person i ens närhet kan en också ringa.

Telefon: 08- 150 222.

HemFUB
Om vilken rätt till stöd från samhället en har och om vart en kan vända dig med frågor som har med funktion och rättigheter att göra. Rådgivning, frågor och svar.

Telefon: 08-508 866 00
Mejl: fub@fub.se
http://habilitering.se/forum-funktionshinder

Attention:

Riksförbund för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, Asbergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och OCD. Har råd och tips på sidan samt lista på lokala föreningar.
Tel: 08-709 22 60
info@attention-riks.se
www.attention-riks.se/
FQ, Forum – kvinnor och funktionshinder:
FQ arbetar för att motverka alla former av diskriminering, hot och våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Tar fram skuggrapporter om olika konventioner och rättigheter.
http://www.kvinnor-funktionshinder.se/
info@kvinnor-funktionshinder.se

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU):
Förening för rörelsehindrade barn och ungdomar och deras föräldrar. Informerar kring lagar, bidrag, assistans, skola m.m.
info@rbu.se

StartsidanRiksföreningen Balans

För alla personer med erfarenhet av depression och/eller bipolärt syndrom (depression och mani). De erbjuder stöd inom föreningens ram och inbjuder till samvaro inom föreningen.
De driver synpunkter och önskemål när det gäller vården. Föreningen arbetar också för att anhöriga i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen och erbjudas stöd.
Samt verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

Finns regionala föreningar, med självhjälpsgrupper och lokala träffar.
Telefon: 08- 6181333
Mejl: info@balansriks.se

Riksförbundet Balans, en ideell patient- och anhörigorganisation

Gynekologisk hbt-mottagning:
Den gynekologiska mottagningen för homo- och bisexuella kvinnor samt för transsexuella är en del av Södersjukhusets sex- och samlevnadsenhet SesamSÖS. På mottagningen arbetar personal som alla har hbt-kompetens.

Tel. 08-616 11 44, tidsbeställning. http://www.sodersjukhuset.se/Avdelningar–mottagningar/Mottagningar/Gynekologisk-mottagning-for-kvinnor-som-har-sex-med-kvinnor/

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL):
Jour för hbtq – frågor samt en brottsofferjour för hbtq – personer utsatta för våld och hot. Information, samtalskontakter, grupper för hbtq personer m.m.

Tel: 0771 666768
Brottofferjouren: boj@rfsl.se
www.rfsl.se

RFSL Ungdom:

RFSL Ungdom är ungdomförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. De anordnar social verksamhet och bedriver påverkansarbete.
Olika periodvisa projekt; tom 2017-04-30 bedrivs Pegasus chatten för unga hbtq personer med erfarenhet av att ha sex mot ersättning.
Telefontid: 08 50 162 940, Måndag, tisdag och torsdag kl. 13-15. Mejl: info@rfslungdom.se
Transformering:
En sida av RFSL ungdom med fokus på kön och trans. Information om kropp, rättigheter, sex, Tips på länkar, organisationer och mötesplatser.
www.transformering.se

Heder.nu:
En sida för homosexuella, bisexuella och transperson som är utsatt för våld eller kränkningar av sin familj eller andra släktingar. Erbjuder stöd och rådgivning av psykologer samt information och vidarehänvisning till socialtjänsten.

Tel: 0200 160160
info@heder.nu
www.heder.nu

Origo
Erbjuder stöd och rådgivning av psykologer samt information och vidarehänvisning till socialtjänsten för unga personer i Stockholm som lever i en hederskontext. Kunniga om hbtq personers särskilda utsatthet. Det är gratis att ringa och det syns inte på telefonräkningen.
Särskilt nummer för ungdomar: 020-25 30 00, öppet på följande tider:
Måndag 09.00-12.00
Tisdag 13.00-15.00
Torsdag 09.00-12.00
Fredag 13.00-15.00

http://origostockholm.se/

Ingen människa är illegal – HBTQ gruppen
HBTQ – grupp på flera språk. HBTQ-gruppen Ingen Människa är illegal anser att alla har rätt till en rättssäker prövning av asyl.
Mejl: hbtgruppen@gmail.com
http://www.ingenillegal.org/hbtq-gruppen

Juridik
Barbro Sjöqvist Advokatbyrå
Samarbetar med många kvinno- och tjejjourer, föreningar och organisationer som arbetar med brottsoffer och kvinnor och barn som varit utsatta våld i nära relationer och/eller sexuella övergrepp. Erbjuder GRATIS målsägande biträden. Hänvisa till dem eller ta kontakt åt den stödsökande och boka en tid. Erbjuder även juridiskt stöd åt oss, bara att mejla dem om en har en juridisk fråga.
Telefon (växel): 08-400 267 70
Mejl: info@advokatsjoqvist.se
http://www.advokatsjoqvist.se/?p=start

Alla kvinnors hus:
Juristjouren. Här kan stödsökande kvinnor/tjejer få kostnadsfri juridisk rådgivning av en utbildad jourare.

Telefon: 08 – 6440920 , Onsdagar och söndagar 18-21.
Mejl: juristjouren@allakvinnorshus.org
http://www.allakvinnorshus.org/vi-hj%C3%A4lper-dig/juristjour-10167575

Terrafem:
Juristjour. Rikstäckande jourtelefon för kvinnor/tjejer med utländsk bakgrund. Talar 44 olika språk.

Tel: 020 521010
www.terrafem.or


Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp:

Jourtelefon, juridisk rådgivning via mail. Riktar sig mot kvinnor och sina medlemmar. Stödgrupper och öppna aktiviteter.

Tel: 08-696 00 95 (Jour, ring för aktuella tider).
Juridiska frågor: camilla.zayer@salmipartners.se eller redaktionen@rsci.nu (anonymt)
www.rsci.nu

Missbruk
Alkohollinjen:
Stöd för egen skull eller för anhöriga. Bland rådgivarna finns folkhälsovetare, hälsopedagoger, psykologer och sjuksköterskor.

Telefon: 020 – 844448 Öppettider : Helgfria vardagar måndag-torsdag 12-19 och fredag 12-17.
Mejl: info@alkohollinjen.se
http://www.vardguiden.se/Tema/Alkohol/Alkohollinjen/

Al-Anon:
Stöd och hjälp för anhöriga och vänner till alkoholister. Stödgrupper.
Tel: 08 643 1393 eller 0706109661 (tis 19-21)
www.al-anon.se

Ersta vändpunkten
Ersta Vändpunkten i Stockholm vänder sig till barn och vuxna som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller droger. Deltagaren får bearbeta att det inte är deras fel att någon i familjen dricker för mycket alkohol eller tar droger genom gruppträffar om 15 ggr. Det finns program för barn, tonår, unga vuxna och vuxna. Avgiftsbelagd.

Telefon: 08-714 62 16. Öppettider: måndag -torsdag 09.00 – 12.00
http://www.erstadiakoni.se/sv/vandpunkten/

Droger:
Drogportalen:
Information om droger och stöd för missbrukare och anhöriga. På flera språk.

www.drogportalen.se

Anonyma narkomaner:

För alla som vill sluta använda droger. Har en hjälptelefon och chatt och mail som nås via hemsida.
Telefon: 0771 – 138000. Öppet varje dag på olika tider, se hemsida för aktuella öppettider. Ringer en andra tider en avsedda får en svar inom 24 timmar.
Mejl: info@nasverige.org
www.nasverige.org

Spelberoende:
Stödlinjen:

För spelare och anhöriga. Bedriver en stödtelefon, chatt och mail som nås via hemsida.
Tel: 020 819100
www.stodlinjen.se
info@stodlinjen.se Spelberoendes riksförbund:
Information och hjälp. Lista på lokala föreningar och stödgrupper.
www.spelberoende.se

Maria Ungdom:
Bedriver en mottagning för spelberoende ungdomar i Stockholm.
Tel: 020 819180
www.mariaungdom.nu

Mötesplatser
Aggregat, Sundbyberg:
Aggregat är stället för dig som är mellan 15 och 25 år och gillar att vara kreativ på din fritid. Här finns ateljéer, danssalar, musikstudio, scen och kunnig personal som kan handleda och inspirera dig.

Adress: Hallonbergsplan 5, 174 52 Sundbyberg
Tel: 08-706 82 25
aggregat@sundbyberg.se
http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/kulturcentrum/aggregat.html

Aktivitetshuset 174: an, Rissne:
Fritidsgård i Rissne Centrum med musikstudio, aktiviteter, filmfestivaler, öppet alla kvällar utom söndag och måndag.

Valvet, HBTQ häng
Verdandi
Målgrupp: 13-23 år, plus volontärer, HBTQ-ungdomar och vänner eller nyfikna varje
Tisdag kl. 17-21 i
Sundbybergs Aktivitetshus, Sturegatan 10
https://www.facebook.com/valvethbtq/

Stockholms stadsmission, Unga station:
Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn, unga och familjer som på olika sätt upplever svårigheter i livet. De stödjande verksamheterna erbjuder samtal – individuella eller i grupp, ombudsmannaskap, nätverksarbete, ekonomisk rådgivning och stöd samt föräldrautbildning. Bedriver också öppen mottagning för tjejer.
Tel: 08-68 42 3332
Adress: Fatburs Brunnsgata 26, 118 28 Stockholm
ungastation@stadsmissionen.se
http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Barnochunga/Unga-Station/

Egalia:
Ett fritids häng för hbtq-ungdomar i åldrarna 13-19 år. Drivs av RFSL Stockholm.
Sveavägen 59, 1 tr.
Tel: 08-501 629 53
egalia@stockholm.rfsl.se

Hem

Habitat Q:
Mötesplats i Malmö för ungdomar som identifierar sig som eller är nyfikna på homo, bi, trans och queer (hbtq) och 13-20 år. På HaBiTat Q kan en pyssla i pysselverkstan, hänga och snacka med andra hbtq-isar, kolla på film och fika. Allt är alltid gratis på HaBiTat Q.

http://www.rfslungdom.se/habitatq

Mötesplats Simone:
En förening för tjejer och transpersoner mellan 13-30 år i Göteborg. Ett vardagsrum där du kan träffa vänner och fika, delta i workshops, se film eller låna feministiska och queera böcker.
Adress: Masthuggsterassen 4D, 413 18 Göteborg
Tel: 031-24 43 77
motesplats.simone@gmail.com

Start

Prostitution
Prostitutionsenheten:
Vänder sig till de som säljer sex och de som köper. Ger rådgivning, samtalsbehandling och medicinsk rådgivning.

Tel: 08 50825501 eller 08 5086686987 (Stockholm)
Prostitutionsenheten.sof@stockholm.se
www.stockholm.se/prostitutionsenheten

1000 möjligheter, mottagningen sex mot ersättning:
Alla unga upp till 25 år är välkomna, killar, tjejer, transungdomar och unga som inte vill definiera sig. Oavsett hur du mår av att sälja sex kan du behöva prata med någon om det ibland. Du bestämmer själv vad du vill prata om. Det kan till exempel handla om att du:
– har funderingar kring könssjukdomar eller eventuell risk för graviditet
– vill sluta sälja sex men inte vet hur
– mår dåligt och vill ha hjälp att må bättre
1000 – Mottagningen är knuten till Stöd Online, en chatt för dig som har sex mot ersättning eller självskadar med sex.
Chatt: onsdagar mellan kl. 19-21 (anonymt) Telefon: 070 144 38 06 (vardagar 10.00-14.00). För att boka tid för samtal eller komma i kontakt. Mejl: mottagningen@1000mojligheter.se http://1000mojligheter.se/mottagningen/sex-mot-ersattning/

Mikamottagningarna – Malmö, Göteborg och Stockholm
Mikamottagningen är en verksamhet som vänder sig till personer med erfarenhet av sex mot ersättning, som skadar eller har skadat sig med sex och/eller varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål.
De erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Till Mikamottagningen är en välkommen oavsett ålder, kön och sexuell identitet. Även som är anhörig, partner eller vän och känner oro för någon kan en kontakta mottagningarna.
Kontakten är kostnadsfri, de har tystnadsplikt och en kan välja att vara anonym.
Telefon: 020-32 73 28 http://www.stockholm.se/mikamottagningen
Psykisk hjälp
Barn och ungdomspsykiatri (BUP):
Finns en sökmotor för att söka närmaste BUP mottagning. Det finns mottagningar som specialiserar sig på ex. barn som bevittnat våld i hemmet eller barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Ungdomar kan också ställa frågor anonymt och få svar av en professionell.

MIND
Självmordslinjen är till för dig som går i tankar på att ta ditt liv. Välkommen att ringa, mejla eller chatta anonymt med våra volontärer.
Vi har öppet dygnet runt och samtalen till Självmordslinjen är gratis, utöver din telefonoperatörs öppningsavgift (en markering).
Telefon: 90101, dygnet runt
Chatt: länk på https://mind.se/sjalvmordslinjen/chatt/, dygnet runt

HemStockholm Stadsmissions Terapicenter:

En psykoterapimottagning som vänder sig till unga och unga vuxna i åldern 16-25 år. Har öppet alla dagar i veckan och vissa kvällar.

Tel: 08-68423271
Adress: Hornsgatan 166, 7 trappor
terapicenter@stadsmissionen.se (ej anmälan)
http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Barnochunga/Terapicenter-for-unga/

Sjukvård:

I akuta fall alltid 112

Sjukvårdsrådgivningen:
Samverkan av landsting, regionerna och Apoteket
Länkar till alla landsting och sjukvårdsinformation.

www.1177.se
Tel: 1177 (sjukvårdsrådgivning dygnet runt)

Vårdguiden:
För boende i Stockholms landsting.
Information om hälsa, sjukdomar och sjukvård.

www.vardguiden.se
Tel: 08-320100 (sjukvårdsrådgivning dygnet runt)

Barn och ungdomspsykiatri (BUP):
Finns en sökmotor för att söka närmaste BUP mottagning. Det finns mottagningar som specialiserar sig på ex. barn som bevittnat våld i hemmet eller barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Ungdomar kan också ställa frågor anonymt och få svar av en professionell.

www.bup.nu

Ungdomsmottagningar
UMO:
Ungdomsmottagning på nätet. Fakta om allt som rör kropp, sex, våld, droger, att må dåligt. Information om juridik, andra organisationer och myndigheter och lista på vidarehänvisning samt sökmotor för att hitta lokala ungdomsmottagningar. Har också en frågelåda.

www.umo.se

Stockholm stadsmission:
Vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 27 år, oavsett bostadsort. Mottagningen ligger centralt i Gamla Stan. Här arbetar barnmorskor, kurator, sjukskötare och kvinnlig och manlig läkare. Besöken är kostnadsfria och vi har alla tystnadsplikt. Har drop-in mottagning för killar.

Adress: Stortorget 7, 2 tr
Barnmorska: 08-68 42 3301
Kurator: 08- 68 42 3306
http://www.stadsmissionen.se/Socialverksamhet/Barnochunga/Ungdomsmottagningen/

Våld
Våld i relationer:
Nationellt centrum för kvinnofrid:
Kvinnofridslinjen: 020 505050 (dygnet runt för de som upplever hot och våld)
www.kvinnofridslinjen.se

Systerjouren Somaya:
Talar 30 olika språk och vänder sig till kvinnor med muslimsk och utländsk bakgrund. Har ett skyddat boende för kvinnor och barn samt ett för tjejer utsatta för hedersrelaterat våld.

Tel: 020 818283
kvinnojouren@somaya.se
www. somaya.se

Terrafem:
Rikstäckande jourtelefon för kvinnor/tjejer med utländsk bakgrund. Talar 44 olika språk. Bedriver även en juristjour.

Tel: 020 521010 (jour samt juristjour) eller 08 6430510 (skyddat boende)
www.terrafem.org
kvinnojour@terrafem.org
tjejhus@terrafem.org

Storasyster:

Storasyster är med våra 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi tar årligen emot över 2 500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld inom tre fokusområden: prevention, stöd och opinionsbildning.

Storasyster erbjuder stödgrupper, samtalsstöd, chattjour, medföljandestöd och juridisk rådgivning, samt ger utbildningar och driver opinion med visionen om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Hemsida: www.storasyster.org

Kvinnors nätverk:
För tjejer och killar med utländsk bakgrund, som är papperslösa eller utsatta för hedersrelaterat våld. Information på flera språk. Stödverksamhet och skyddat boende.

Linnamottagningen för ungdomar: 020 407040 (alla dagar 9-22) eller 08 7280055
Matildaverksamheten för kvinnor: 08 6461070
www.kvinnonet.org
Elektra:
Arbetar mot hedersrelaterat våld. Information och vidarehänvisning.
www.elektra.fryshuset.se
HOPP, Riksförbundet mot sexuella övergrepp:
Frågelåda via mailjour samt chatt via hemsida. Lista på lokala föreningar. Har en specifik del för hedersrelaterat våld på kurdiska, persiska och arabiska.

Hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp:
www.hopp.org/hafi
Tel: 073 9881669

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp:
Jourtelefon, juridisk rådgivning via mail. Stödgrupper och öppna aktiviteter.
Telefon: 08-696 00 95. Telefontider:
Måndagar kl 20.00-21.00
Torsdagar kl 10.00-11.00
Mejl: stod@rise-sverige.se

Start

HOPP Riksförbundet mot sexuella övergrepp:
Frågelåda via mailjour samt chatt via hemsida. Lista på lokala föreningar. Har en specifik del för hedersrelaterat våld på kurdiska, persiska och arabiska.

Frågelåda: jour@hopp.org och chatt.
www.hopp.org

Hedersrelaterat våld och sexuella övergrepp:
www.hopp.org/hafi
Tel: 073 9881669

Novahuset:
En ideell förening som erbjuder stöd och rådgivning till dem som har blivit utsatta för någon form av sexuellt övergrepp online som offline. Vänder sig även till anhöriga och de som har tankar och funderingar kring dessa frågor.

Chatt: novahuset@hotmail.com:
Mailjour: mailjouren@novahuset.com
info@novahuset.com
Facebook: Novahuset

Föreningen Storasyster
Stödjour med inriktning på sexuellt våld. Erbjuder följande stödinsatser: mejl- och chattjour, chattsystrar, medföljning, samtalsmottagning med traumabehandling av legitimerad psykolog, samtalsgrupper, juridisk rådgivning och sexologisk rådgivning.
Chatten är öppen söndag till torsdag för dig som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag. Vi erbjuder även stöd till dig som är anhörig till någon som blivit utsatt.
Mejl: jour@foreningenstorasyster.se

Storasyster


Föreningen tillsammans:
Föreningen Tillsammans är en förening av och för personer, oavsett kön, som utsatts för sexuellt våld i någon form. Chatt och mejl jour samt samtalsgrupper.
Mejl: stod@foreningentillsammans.se
http://foreningentillsammans.se/
Ätstörningar och självskadebeteende

Tjejzonen – Ätstörningszonen:
På Ätstörningszonens chatt kan du prata om tankar som rör mat, vikt, kropp, kontroll eller ätstörningar. Chatten är öppen varje söndag till torsdag klockan 20.00-22.00 för dig som identifierar dig som tjej och är mellan 10 och 25 år.

Mejl: atstorningszonen@tjejzonen.se
http://www.tjejzonen.se/fortjejer/atstorningszonen/

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Förening som syftar till att sprida information och genomföra aktiviteter, råd och stöd för drabbade och anhöriga. Lista på lokala föreningar. Har samtalsgrupper.
Stödtelefon, stödchatt och stödmejl. Se hemsida för aktuella tider och telefonnummer.
http://www.friskfri.se/

SHEDO:

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper. Har konkreta tips och listor för personer som självskadar.

Mejl: jour@shedo.se
Shedo.se