Vill du engagera dig i Stjärnjourens styrelse?

Stjärnjouren Sundbybergs trans- och tjejjour söker fler stjärnor som vill engagera sig i vår styrelse! Är du intresserad av att vara med och driva arbetet i en feministisk förening framåt? Då är det här ett uppdrag för dig. Ingen förkunskap krävs, men vi vill att du är över 18 år och feminist.

Vad gör styrelsen? Styrelsen ansvarar formellt för att företräda Stjärnjouren. I praktiken innebär det att en är extra ansvarig för att verksamheten inom föreningen flyter på. Styrelsen har i regel ett möte per månad för att diskutera och ta beslut om frågor inom verksamheten, såsom till exempel budgetfrågor, rekrytering, medarbetarfrågor och utbildning för jourens medlemmar. Styrelsen är helt enkelt med och driver det arbete som görs inom Stjärnjouren. I dagsläget har vi två anställda på jouren och då fungerar styrelsen även som arbetsgivare och arbetsledare åt dessa.

Stjärnjourens styrelse består av ett udda antal personer. Av styrelsens 5-7 medlemmar så är det en som har rollen som ordförande och en som kassör. Utöver dessa fasta roller så tilldelas varje styrelseledamot ett specifikt ansvarsområde som styrelsen själv beslutar om. Det kan tex vara att en tilldelas rollen som medlemsansvarig eller personalansvarig.

Just nu söker vi: 

Ledamöter: som sitter med i styrelsen och har rösträtt på styrelsens möten. Är med och driver föreningen och tar beslut i olika frågor som rör Stjärnjourens verksamhet. Alla ledamöter har sina egna ansvarsområden.

Suppleanter: som fungerar som ersättare till ordinarie styrelseledamöter. Att bli suppleant kan vara ett bra sätt att lära sig mer om styrelsearbetet. Som suppleant hoppar du in om någon blir sjuk eller avslutar sitt styrelseuppdrag under verksamhetsåret.

Hur länge sitter en styrelse? Uppdraget är ettårigt och löper vanligen från mars 2020-mars 2021.  Om en efter det vill så finns det självklart möjlighet att fortsätta engagera sig efter det. I styrelsen kan en som högst bli omvald vid två tillfällen och därmed som längst sitta i 3 år.

Just nu ser vi ett behov av att utöka den nuvarande styrelsen med ytterligare ledamöter och kommer därför att hålla ett extra årsmöte under hösten.

Vad krävs av en person i styrelsen? Förutom att det är kul, lärorik och meriterande att sitta i styrelsen så är det även ett viktigt ansvar! Styrelseuppdraget är ideellt och kräver därför tid och energi utanför arbetstid, ofta på kvällar och ibland på helger. I regel kan en räkna med att en lägger ca 5-7 timmar i månaden på styrelsearbete. Du behöver inte ha några förkunskaper, men vi vill att du är över 18 år och feminist.

Detta låter grymt! Vem kontaktar jag för att nominera mig själv/någon annan? Är du intresserad av att få mer information eller anmäla intresse så kontaktar du valberedningen via info@stjarnjouren.nu.