Vill du engagera dig i Stjärnjourens styrelse?

Stjärnjouren Sundbybergs trans- och tjejjour söker fler stjärnor som vill engagera sig i vår styrelse! Är du intresserad av att vara med och driva arbetet i en feministisk förening framåt? Då är det här ett uppdrag för dig. Ingen förkunskap krävs, men vi vill att du är över 18 år och feminist. Just nu söker vi två ledamöter och en kassör!

Vad gör styrelsen? Styrelsen ansvarar formellt för att företräda Stjärnjouren. I praktiken innebär det att en är extra ansvarig för att verksamheten inom föreningen flyter på. Styrelsen har i regel ett möte per månad för att diskutera och ta beslut om frågor inom verksamheten, såsom till exempel budgetfrågor, rekrytering, medarbetarfrågor och utbildning för jourens medlemmar. Styrelsen är helt enkelt med och driver det arbete som görs inom Stjärnjouren. I dagsläget har vi tre anställda på jouren och då fungerar styrelsen även som arbetsgivare och arbetsledare åt dessa.

Stjärnjourens styrelse består av ett udda antal personer. Av styrelsens 5-7 medlemmar så är det en som har rollen som ordförande och en som kassör. Utöver dessa fasta roller så tilldelas varje styrelseledamot ett specifikt ansvarsområde som styrelsen själv beslutar om. Det kan tex vara att en tilldelas rollen som medlemsansvarig eller personalansvarig.

Just nu söker vi: 

Ledamöter: som sitter med i styrelsen och har rösträtt på styrelsens möten. Är med och driver föreningen och tar beslut i olika frågor som rör Stjärnjourens verksamhet. Alla ledamöter har sina egna ansvarsområden.

Kassör: som sitter med i styrelsen och har rösträtt på styrelsens möten. Kassören ansvarar för jouren ekonomiadministration, redovisning och budget.

 

Hur länge sitter en styrelse? Uppdraget är ettårigt och löper från mars 2020-mars 2021. Om en efter det vill så finns det självklart möjlighet att fortsätta engagera sig efter det.

Vad krävs av en person i styrelsen? Förutom att det är kul, lärorik och meriterande att sitta i styrelsen så är det även ett viktigt ansvar! Styrelseuppdraget är ideellt och kräver därför tid och energi utanför arbetstid, ofta på kvällar och ibland på helger. I regel kan en räkna med att en lägger ca 5-7 timmar i månaden på styrelsearbete. Du behöver inte ha några förkunskaper, men vi vill att du är över 18 år och feminist.

Detta låter grymt! Vem kontaktar jag för att nominera mig själv/någon annan? Är du intresserad av att få mer information eller anmäla intresse så kontaktar du valberedningen via info@stjarnjouren.nu senast 9 mars.