Pressmeddelande

Stjärnjouren har den 31 januari 2020 begärt utträde ur riksförbundet Unizon. Anledningen till utträdet är att Stjärnjouren inte delar riksförbundets syn på att det finns en motsättning mellan jämställdhetsarbete och transinkludering i jourrörelsen. 

Utträdet grundar sig i Unizons inställning till de transinkluderande jourerna inom förbundet och deras ovilja att ge frågan utrymme. Stjärnjouren hade hösten 2019 ett möte med Unizons styrelse för att diskutera hur riksförbundet kan arbeta för att synliggöra de medlemsjourer som riktar sig till unga transpersoner och tjejer. Inför mötet presenterade förbundet ett underlag som samlade ett antal ställningstaganden och förslag som handlade om att “bevara och förstärka jämställdhetsarbetet när transpersoner inkluderas i politik, organisationer och verksamhet”. Stjärnjouren anser att Unizons underlag motarbetar vårt arbete och bidrar till att befästa fördomar som är direkt skadliga för vår verksamhet och målgrupp. Stjärnjouren tycker det är viktigt att ta avstånd från detta då Unizons agerande inte är något som existerar i ett vakuum utan ett ställningstagande som skriver in sig i en större transfobisk diskurs där transpersoner misstänkliggörs. Vi tycker det är viktigt att kontextualisera agerandet och benämna deras positionering i denna fråga för vad det faktiskt är – ett ställningstagande mot inkluderandet av transpersoner i jourrörelsen och i jämställdhetsarbetet.

Vi har efter samtal med Unizon landat i att förbundet, med sin nuvarande hållning, inte är ett förbund för Stjärnjouren och väljer därför att organisera oss på annat håll. Utträdet bör ses som ett ställningstagande för den transinkluderande jourrörelsen och inte som ett ställningstagande emot Unizon och de kvinnoseparatistiska jourerna. Stjärnjouren delar inte Unizons problembeskrivning, att det skulle finnas en motsättning mellan jämställdhetsarbete och transinkludering, och vi ser inte att transjourerna är i konflikt med de jourer och förbund som väljer att organisera sig annorlunda.

Stjärnjouren delar Unizons livsviktiga vision om ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från våld men vi anser att vägen dit bygger på att vi har en bred förståelse av kön och att vi erkänner att transpersoner drabbas av patriarkalt våld. Vi vet att jämställdhetsarbetet kan vara transinkluderande. Vi är ett exempel på det. Stjärnjouren är en förening som arbetar förebyggande och stödjande för både unga tjejer och transpersoner och det fungerar. De transinkluderande jourerna växer och vår kamp är inte ett hot mot kvinnorörelsen utan en livsviktig del i vår gemensamma strävan efter ett jämlikt och jämställt samhälle fritt från våld.

Om ni har några frågor eller vill ta del av Unizons underlag är ni välkomna att kontakta oss på info@stjarnjouren.nu.