Engagera dig i styrelsen

Vad det innebär att vara med i Stjärnjourens styrelse:
Styrelsen ansvarar formellt för att företräda Stjärnjouren och är föreningens högst beslutande organ mellan årsmötena. I praktiken innebär det att en är extra ansvarig för att verksamheten inom föreningen drivs. Styrelsen har i regel ett möte per månad för att diskutera och ta beslut kring frågor inom verksamheten, till exempel budgetfrågor, rekrytering, medarbetarfrågor, och utbildning för medlemmarna. Styrelsen är helt enkelt med och driver och planerar det arbete som görs inom Stjärnjouren. Föreningar har nu tre personer anställda och då fungerar styrelsen som arbetsgivare och arbetsledare åt medarbetarna. Vid sidan av styrelsemötena har styrelsen också kontakt via mejl och telefon. Som ledamot innebär det att en lägger ca 8-10 timmar i månaden på jouren, en ska ha ett driv och intresse för föreningens frågor och för att jouren ska vara en bra arbetsmiljö för alla.

Stjärnjourens styrelse består av ett udda antal personer. Av styrelsens 5-7 medlemmar är det en som har rollen som ordförande, en som kassör, kassörsassistent/personalfrågor, utöver dessa har varje ledamot sitt ansvarsområde. Just nu söker vi tre ledamöter till vår styrelse som väljs av föreningens medlemmar den 24/3.

Mer info om uppdragen/funktionerna:

Ordförande: som kan ta ansvar för att leda styrelsen och sammankalla till möten.

Ledamot: sitter med i styrelsen och har rösträtt på styrelsens möten. Är med och driver föreningen och tar beslut i olika frågor. Alla ledamöter har sitt ansvarsområde.

Suppleanter fungerar som ersättare till styrelsen. Att bli suppleant kan vara ett bra sätt att lära sig mer om styrelsearbete. Som suppleant hoppar du in om någon blir sjuk eller avslutar sitt styrelseuppdrag under verksamhetsåret.

Det är ett roligt, lärorikt, meriterande uppdrag i gott sällskap av andra feminister!

Välkommen med din anmälan till info@stjarnjouren.nu senast den 17 februari.

När och var ska uppdraget genomföras:
Styrelsemötena hålls en gång i månaden kvällstid kl. 18-20. Medlemsmöten för alla jourens medlemmar hålls en gång i månaden, kvällstid. Båda i Sundbyberg. Plats, datum och tid kommer styrelsen överens om.
Specifika önskemål eller information:
Du behöver inga förkunskaper för att söka, men vi vill att du: Är minst 18 år, är feminist och har tid att engagera dig i verksamheten och i ditt styrelseengagemang.

Skriv till oss med din intresse anmälan så kontaktar vi dig!

<3