Om Oss

Vad vi gör

Stjärnjouren arbetar på två olika sätt: genom peppa och stötta tjejer och transpersoner som kontaktar oss genom vår kontaktjour och genom att peppa och stärka personer genom att ha olika typer av verksamheter på till exempel skolor och fritidsgårdar.

Feminism och normkritik

Stjärnjouren är en feministisk förening. Det betyder att vi arbetar för jämställdhet och lika rättigheter för alla. Tjejer och transpersoner tillhör grupper som utsätts för diskriminering och övergrepp på grund av sitt kön, men som kan ha väldigt olika erfarenheter av detta. I vår verksamhet arbetar vi också mot alla andra former av förtryck, tillexempel diskriminering och kränkningar som baseras på funktionalitet, hudfärg, bakgrund, ekonomisk situation, religion, sexualitet eller ålder.

Stjärnjouren har ett normkritiskt förhållningssätt. Det innebär att vi är kritiska till samhällets normer och osynliga regler om hur olika människor “ska vara”. Normer begränsar oss och skapar orättvisor. Vi på Stjärnjouren ifrågasätter och vill synliggöra sånt som ses som självklart och normalt för många. Vi vill att du ska kunna vara den du är och göra det du vill. Med oss kan du prata om vad du vill utan att riskera att bli dömd eller ifrågasatt.

Workshops och tjejhäng

Stjärnjourens fixar också verksamhet där vi på olika sätt pratar om och diskuterar olika ämnen, bland annat normer, kärlek, sex och våld. Vi håller workshop i skolor, nattvandrar, ordnar tjejhäng på fritidsgårdar och håller öppna aktiviteter runt om i Sundbyberg. Vi kommer gärna till din skola eller fritidsgård! Be din lärare/fritidsledare att ta kontakt med oss eller hör av dig till oss själv så kan vi komma överens vad vi ska göra på just din skola eller fritidsgård.

Tjejgrupper

Ibland har även Stjärnjouren tjejgrupper då vi ses och pratar under en lite längre period om olika teman och ämnen, ofta under en termin. Bland annat kan vi prata om vänskap, kärlek, sex, våld och framtiden då vi träffas. Vi tror på att vi tillsammans stärker varandra och ökar våra möjligheter att förändra samhället. Är du mellan 13-20 år, identifierar dig som tjej eller transperson och vill vara med i en tjejgrupp? Hör av dig oss så berättar vi mer!