Om oss

Vad vi gör

Stjärnjouren arbetar på två olika sätt: genom peppa och stötta tjejer och transpersoner som kontaktar oss genom vår kontaktjour och genom att peppa och stärka personer genom att ha olika typer av verksamheter på till exempel skolor och fritidsgårdar.

Feminism och normkritik

Stjärnjouren är en feministisk förening. Det betyder att vi arbetar för jämställdhet och lika rättigheter för alla. Tjejer och transpersoner tillhör grupper som utsätts för diskriminering och övergrepp på grund av sitt kön, men som kan ha väldigt olika erfarenheter av detta. I vår verksamhet arbetar vi också mot alla andra former av förtryck, till exempel diskriminering och kränkningar som baseras på funktionalitet, hudfärg, bakgrund, ekonomisk situation, religion, sexualitet eller ålder.

Stjärnjouren har ett normkritiskt förhållningssätt. Det innebär att vi är kritiska till samhällets normer och osynliga regler om hur olika människor “ska vara”. Normer begränsar oss och skapar orättvisor. Vi på Stjärnjouren ifrågasätter och vill synliggöra sånt som ses som självklart och normalt för många. Vi vill att du ska kunna vara den du är och göra det du vill. Med oss kan du prata om vad du vill utan att riskera att bli dömd eller ifrågasatt.

Workshops

Vi erbjuder alla högstadie- och gymnaskolor i Sundbyberg en kostnadsfri workshop om normer, samtycke, gränssättning, sexuellt våld och rättigheter tillsammans med alla elever i klassen. Varje workshop är två timmar lång och genomförs av två ledare. För mer information om workshopen kontakta oss på info@stjarnjouren.nu alternativt till Louise Nordquist (samordnare för våldsprevention) på louise.nordquist@stjarnjouren.nu.

Återkommande träffar/mindre grupper

Vi håller även i grupper då vi ses och pratar under en lite längre period om olika ämnen, ofta under en termin. Vi kan prata om vänskap, kärlek, sex, våld och familj då vi träffas. Vi tror på att vi tillsammans stärker varandra och ökar våra möjligheter att förändra samhället. Är du mellan 13-20 år, identifierar dig som tjej eller transperson och vill vara med i en grupp? Hör av dig till oss så berättar vi mer. Är du lärare eller fritidspersonal och ser ett behov av detta kan du också kontakta oss!

Andra aktiviteter

Vi anordnar även andra aktiviteter i Sundbyberg. Vad vi gör ser olika ut beroende på vad ni vill att vi ska göra eller vad vi kan fixa det kan tex. vara nattvandra, bjuda på bioklubb, hålla i feministiskt självförsvar eller ha filmkväll på ditt fritids. Har du eller dina kompisar en idé men saknar pengar, lokal, kontakter? Vi kan hjälpa till och orda olika aktiviteter ihop med er. Vi kommer gärna till din skola eller fritidsgård. Be din lärare/fritidsledare att ta kontakt med oss eller skriv till oss själv så kan vi komma överens vad vi ska göra på just din skola eller fritidsgård. Mejla info@starnjouren.nu om du eller dina kompisar har en idé.

Föreläsningar

Vi vill gärna finnas till för och stötta andra yrkesverksamma utifrån våra erfarenheter och vår kompetens. Vi håller i workshops och föreläsningar för skolpersonalgrupper, fritidsledare och andra yrkesverksamma som möter unga. Bland våra tidigare uppdrag har vi haft föreläsningar om sexuella trakasserier i skolmiljön, normer, våld samt om vår verksamhets funktion, arbetssätt och stödmetoder. Har ni önskemål på andra teman hör av er till oss så kan vi diskutera det. Det är kostnadsfritt inom Sundbybergs Stad, men vi möter även andra aktörer i mån av tid. Mejla till info@stjarnjouren.nu