Ledig tjänst: Kommunikatör 50 %

Stjärnjouren är Sundbybergs tjejjour och startade 2003. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk förening. Vi jobbar våldsförebyggande och har ett normkritiskt och feministiskt förhållningssätt. Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld, där alla människors rättigheter respekteras. Stjärnjouren består idag av ca 40 volontärer och två heltidsanställda som kommer att bli dina kollegor. Verksamheten består idag av två grenar: ett våldspreventivt och utåtriktat arbete och ett stödjande arbete, som idag består av vår kontaktjour som är öppen tre gånger i veckan.

Vi på Stjärnjouren vill utveckla vår utåtriktade kommunikation och arbeta mer metodiskt med marknadsföring för en ökad vetskap om vår verksamhet – för att fler unga brottsutsatta får det stöd och den information de behöver och har rätt till, samt att fler unga deltar i våra stärkande aktiviteter. För att göra detta söker vi nu en kommunikatör!

Beskrivning av tjänsten:

Som kommunikatör kommer du att ansvara för Stjärnjourens utåtriktade kommunikation och projektleda framtagandet av en kortare informationsfilm som lyfter unga brottsutsattas rättigheter. Du kommer att utveckla Stjärnjourens kommunikation så att alla unga i Sundbyberg kan få vetskap om vår verksamhet. Med stöd av dina kollegor kommer du att ta fram nytt informationsmaterial om Stjärnjourens verksamhet. Du kommer även arbeta gentemot andra yrkesverksamma i kommunen, för att ge ökad kännedom om vår verksamhet och möjligheter till samarbete. Eftersom kommunikatörstjänsten är ny kommer du att ges stort eget ansvar i att ta fram rutiner och upplägg för hur du ska arbeta.

Du som sökande bör ha:

 • Eftergymnasial utbildning med inriktning på kommunikation, marknadsföring eller annan erfarenhet eller utbildning som vi anser relevant
 • Kunskap om att arbeta med kommunikation och information gentemot en ung målgrupp
 • Kunskap om filmproduktion och arbete med rörlig bild och känna dig trygg i att driva ett sådant arbete
 • Förmåga att kunna arbeta självständigt och leda dig själv i arbetsuppgifter
 • Förståelse för att arbeta i en förening som drivs av frivilliga
 • Trivas med att arbeta med stor frihet och att själv få utforma ditt arbete
 • Ställa dig bakom Stjärnjourens värdegrund och normkritiska förhållningssätt

Det är meriterande om du:

 • Besitter kunskaper inom området för våldsprevention
 • Har erfarenhet av projektledning
 • Har erfarenhet av att ha arbetat inom en ideell organisation
 • Har erfarenhet av att inleda samarbeten med företag och andra organisationer
 • Har arbetat med att ta fram kommunikationsstrategier och målgruppsanpassad kommunikation

Villkor:

 • 20 tim/vecka t.o.m december 2019 med möjlighet till förlängning
 • Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
 • Vi har kollektivavtal, 13 semesterdagar/år och friskvårdstimme
 • Delat kontor i Stjärnjourens lokaler i Sundbyberg
 • Arbetet är framförallt förlagt dagtid, men kvällar och helger förekommer
 • Din arbetsgivare är Stjärnjourens ideella styrelse

Om ansökan:

 • Ansökan består av två delar. Dels svarar på frågor i ett formulär via länk och dels skickar du in ditt CV (ej personligt brev) till info@stjarnjouren.nu. Skriv “Ansökan kommunikatör” i ämnesfältet. Enbart ansökan där både frågeformulär och CV skickas in kommer att beaktas.
 • Inskickade formulär kommer att ställas mot arbetsbeskrivning och kompetenskraven för tjänsten och efter sista ansökningsdag kommer vi att kalla till intervju
 • Formuläret hittar du här
 • Vi vill ha din ansökan senast 28 februari

 

Vid frågor om tjänsten eller arbetsplatsen, hör gärna av dig!

Louise Nordquist
louise.nordquist@stjarnjouren.nu
0720190670

Erika Willis
erika.willis@stjarnjouren.nu
0728778208