VI SÖKER LOKAL

LOKAL EFTERLYSES! Vi behöver en ny lokal i Sundbybergs Stad till vår stödjande och våldspreventiva jourverksamhet. Allt är av intresse, tveka inte att kontakta oss på info@stjarnjouren.nu alternativt ring på 0728778208.

Vad? Ett kontor för tre personer, ett samtalsrum för stödsamtal och/eller mötesrum för 10-15 personer.

Vilka är vi? Stjärnjouren är Sundbybergs tjejjour sedan 2003. Vi är en ideell förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi tar varje år emot ca 500 stödsamtal i vår kontaktjour och håller i workshops om samtycke, sexuellt våld och rättigheter i alla Sundbybergs högstadie- och gymnasieskolor.
Vi är tre anställda och ca 40 volontärer som bedriver verksamheten på dagar och kvällar, för att vi vill, vi kan och vi vet att det behövs!LOGO TRANSPARENT