Bli styrelseledamot i Stjärnjouren

Hej!

Är du intresserad av att engagera dig i Stjärnjourens styrelse? Just nu söker vi en ny styrelseledamot och suppleanter för resten av verksamhetsåret.

Vad det innebär att vara med i Stjärnjourens styrelse :
Styrelsen ansvarar formellt för att företräda Stjärnjouren. I praktiken innebär det att en är lite extra ansvarig för att verksamheten inom föreningen flyter på. Styrelsen har i regel ett möte per månad för att diskutera och ta beslut kring frågor inom verksamheten, till exempel budgetfrågor, kontakt med kommunen och utbildning för medlemmarna. Styrelsen är helt enkelt med och driver och planerar det arbete som görs inom Stjärnjouren. När vi har personer anställda i föreningen fungerar styrelsen även som arbetsledare. Vid sidan av styrelsemötena har styrelsen också en del kontakt via mejl och telefon.
I styrelsen sitter det just nu fyra ordinarie ledamöter. Av dem är en ordförande och en kassör men hur ansvaret fördelas inom styrelsen är upp till varje styrelse att bestämma. Ett bra riktmärke är att Stjärnjouren är en platt organisation och ett roterande ordförandeskap kan vara ett sätt att göra det mer platt. Förutom de ordinarie ledamöterna finns det också möjlighet att välja 1-2 suppleanter (ersättare) till styrelsen. Att bli suppleant kan vara ett bra sätt att lära sig mer om styrelsearbetet.
Uppdragen pågår fram till årsmötet i början på nästa år och självklart finns det möjlighet att fortsätta engagera sig efter det :) Är du intresserad av att veta mer, kontakta valberedningen på info@stjarnjouren.nu, senast den 21 oktober behöver vi veta om du är intresserad.

PS Det är roligt också :)
tjejer